Amper Industry

Projekce a výstavba energetických zařízení, měření a regulace

Rozsah a rozvoj aktivit společností Skupiny Amper si vyžádal vybudování vlastních inženýrských a realizačních kapacit, které podporují celou skupinu v oblasti projekce a realizace výstavby energetických zařízení vč. systémů měření a regulace tak, aby značná část těchto prací mohla být pokryta vlastními kapacitami. Tento systém poskytuje společnostem Skupiny Amper přiměřené personální a technické zázemí pro realizaci náročných energetických projektů. Další rozvoj těchto aktivit je jednou z priorit skupiny, kterou se daří postupně naplňovat i v prostředí, jehož rozvoj brzdí nedostatek kvalifikovaných inženýrů, montážních dělníků a vysoce technicky zdatných řemeslníků.  V budoucnosti se počítá s tím, že by se společnost Amper Industry mohla podílet i na výstavbě energetických zařízení mimo Skupinu Amper.

Společnost se zaměřuje zejména na projekci a realizaci následujících typů energetických zařízení:

  • chlazení a vytápění,
  • fotovoltaické elektrárny,
  • kogenerační jednotky,
  • kompresorové stanice,
  • systémy měření a regulace.