PROJEKCE A VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Systémy měření a regulace

Na základě zkušeností z detailního mapování areálů navrhujeme a realizujeme smysluplné systémy měření a regulace (MaR). Výstupy ze systémů MaR následně začleňujeme do jednotného dispečinku, který je schopen zajistit roli provozního dohledu i potřebné optimalizace provozních zařízení.

Níže je specifikován náš přístup v oblasti dispečerského řešení, současně se nebráníme kombinacím a přijetí dat z jiných systémů na základě otevřené komunikace. Naše řešení obecně plnohodnotně a otevřeně komunikují se všemi technologiemi, které jsou budovány taktéž na otevřené bázi.

Ústřední částí celé infrastruktury je cloudový dispečerský systém Mervis, který zajišťuje službu pro komplexní dohled nad všemi provozovanými technologiemi.  Tato cloudová služba zajišťuje jednotné, centralizované zpracování dat a jejich snadnou dostupnost jak pro lokální obsluhu či centrální dohled, tak případně manažerský přístup. Dokáže plnohodnotně nahradit lokální dispečink a navíc doplňuje funkce pro pokročilé vyhodnocování dat, reporty a snadný přístup z mobilních zařízení pro různorodou škálu pracovníků. Díky plné otevřenosti je možno k Mervisu volně napojovat další systémy, které potřebují s provozními daty dále pracovat.

Cílem systému je dle konkrétních možností nově zahrnovat:

  • Monitoring a řízení vstupních komodit (elektřina, voda, teplo/zemní plyn), optimalizace sjednávaných kapacit, regulace čtvrthodinového maxima
  • Implementace hlavních technologických a provozních celků (kotelny, kogenerační jednotky, kompresorovny, výrobní linky, VZT, chlazení, osvětlovací soustavy atd.)
  • Měření výstupních médií a produktů (pára, topná voda, stlačený  vzduch, rozvodny elektřiny, rozvod vody, výrobky)
  • Sledování provozních parametrů – alarmová hlášení poruchových stavů

Všechna data ze systému MaR  jsou vizualizována, archivována a využívána pro optimalizaci energetického hospodářství, evidenci spotřeb energií, pro vyhodnocení provedených změn a vytváření bilancí atd.

Realizujeme systémy měření a regulace, které jsou z našeho pohledu základním kamenem pro spojitost systémů, dohled, moderní prvky řízení a vyhodnocení.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook