PROJEKCE A VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Chlazení a klimatizace, VZT, parní technologie a vytápění

Realizujeme systémy přímého i nepřímého chlazení od úrovně lokálních systémů split/multisplit jednotek až po centrální řešení zdroje chladu budov či technologických zařízení.

Naší prioritou této poměrně rychle rozvíjející se oblasti je udržitelnost dohledu nad vytvářenými systémy zdrojů, distribuce a užití chladu, což ve výsledku zajistí ekonomicky optimalizovaný provoz technologie jako celku. V případě užití chladu pro chlazení vnitřních prostor z důvodu eliminace letní zátěže rádi kombinujeme tyto systémy chlazení s fotovoltaickými zdroji, které jsou schopny lokální spotřebu na tyto procesy maximálně kompenzovat.

Vytápění

Realizujeme systémy vytápění budov i areálových celků. V rámci bohatých zkušeností vytváříme koncepty, které maximálně zohledňují potřeby na investičně a provozně vyladěný systém vytápění. Za přežitek považujeme regulaci, která se odkazuje pouze na venkovní teplotu, naopak pod návrhem a regulací systému vytápění vidíme celek od zdroje tepla, přes soustavu a místní předání tepla až po účelnou regulaci vytápěních prostor koncových prostor.  Díky systémům, které postupně cílí do vyšších účinností při spotřebě energie z pohledu zdrojů (kondenzační technika, tepelná čerpadla a další) je výše popsaný koncept velmi důležitý pro řádně a efektivně fungující systém.

Parní technologie

Realizujeme systémy výroby „čisté i špinavé“ páry pro technologie v průmyslových odvětvích či jiných občanských stavbách (např. technologie výroby čisté páry pro sterilizaci v nemocnicích). Máme zkušenosti s realizací výroben syté páry na úrovních 3 až 10 bar. Pára je energeticky náročné médium, u kterého již od prvotního návrhu zohledňujeme podstatné skutečnosti z hlediska návratnosti kondenzátu, kvality napájecí vody či možnosti využití odpadního tepla. Ve výsledku nám tento přístup umožní nabídnout vyšší míru energeticky a provozně efektivnějšího řešení z pohledu dochlazení spalin, snížení míry odluhů/odkalů, úpravy vody či kondenzátu a dalších nákladů souvisejících s výrobou tohoto média.

VZT

Realizujeme systémy vzduchotechnických zařízení, které jsou schopny vytvářet zdravé a komfortní prostředí pro pobyt osob, případně pro specifické oblasti výrobních technologií. Sledujeme a realizujeme systémy s moderními úspornými prvky u zařízení, která jsou pro vzduchotechniku podstatná. Jedná se zejména o ventilátorové komory využívající EC ventilátory, jež jsou pro nové i repasované aplikace podstatně úspornější než standardní přístup. Obdobným způsobem se zaměřujeme i na oblasti zpětného získání odpadního tepla. Obojí je nutné vhodným způsobem navázat na kvalitní systém nadřazené regulace.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook